Over Ethische Perspectieven

Ethische Perspectieven biedt toegankelijke bijdragen over maatschappelijk relevante, ethische thema's. Opgericht als nieuwsbrief voor de verschillende centra voor ethiek aan de KU Leuven, is het tijdschrift al geruime tijd breder georiŰnteerd. De redactie werkt vanuit de overtuiging dat ethiek geen domein specifieke discipline is, maar dat de ethische reflectie het best ge´nformeerd wordt door een grondige vertrouwdheid met de praktijken waarop die reflectie betrekking heeft. Ethische Perspectieven biedt daarom niet louter een forum aan beroepsethici, maar aan een keur van academici, opiniemakers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld die nadenken over de morele aspecten van de maatschappelijke fenomenen en praktijken waarop ze betrokken zijn.