Ethische Perspectieven - Maart 2016

  • Voorwoord door Jelle Zeedijk
  • Patrick Loobuyck: Hoeveel ongelijkheid kan een samenleving verdragen? Over het belang van sociale gelijkheid
  • Martha Claeys: Recht op waardigheid. De betekenis van Peter Bieri`s waardigheidsopvatting voor de mensenrechten.
  • Geert Van Coillie: De gave van het talent (Mt. 25:14-30). Meditatie over neoliberale cultuur, onderwijs en mens-zijn in kritische dialoog met Paul Verhaeghe.


Lees verder