Ethische Perspectieven - maart 2018

  • Voorwoord door Jelle Zeedijk
  • Pijn als performance. De fenomenologie van andermans pijn en haar theatrale weergave door Xavier Escribano
  • Voorbij de godsdienstvrijheid? François Levrau
  • Twee gezichten van het liberalisme. Over de nieuwe religieuze intolerantie door Dries Deweer


Lees verder