21-04-2014
Ethische Perspectieven
  www.ethics.be
Over ons ....
Contacteer ons ...
Over deze website...
 Ethische Perspectieven, het driemaandelijks tijdschrift van het Overlegcentrum voor Ethiek
 
  Startpagina
  Redactieraad
  Abonnementen
  Alle uitgaven
  Redactionele richtlijnen
 

 
Ethics.be
 
Selectie beschikbare artikelen
 Boekbesprekingen
(2004)
 Doelstelling en structuur van het Centrum voor Agrarische Bio- en Milieu-Ethiek KU Leuven
various reviewers (1996)
 Ethiek in de kliniek. Vroegtijdige zorgplanning
Hilde Lamers (2012)
 Woord vooraf: fysieke veiligheid en sociale zekerheid
Bart Pattyn (1999)
 Woord vooraf: Van welk type gemeenschap willen we de burger zijn?
Bart Pattyn (2006)
 De politieke begrafenisstoet van de genocidewet
Michael Verhaeghe (2004)
 Mededelingen van het SPES-Forum
SPES-forum (2011)
 
Ethische Perspectieven
September - Nummer : 3/2011
Tragische troost. Over soorten van transcendentie
Paul Van Tongeren
   Pagina : 223 - 229
 
Het oeuvre van Arnold Burms bestaat zonder uitzondering uit pareltjes van diepgang en originaliteit. Langzamerhand is een indrukwekkend parelsnoer ontstaan dat – zoals bij dat soort sieraden het geval is – laat zien hoezeer de schakels gelijk zijn aan elkaar, zonder dat dit afbreuk doet aan het effect van het geheel, integendeel. Bovendien hebben zijn teksten – net als parels – enerzijds niets anders nodig dan zichzelf om genoten te kunnen worden, maar anderzijds maken ze vruchtbare combinaties mogelijk met allerlei stijlen van (kleden of) denken. In deze bijdrage neem ik een van zijn meest recente teksten als uitgangspunt en probeer ik zijn gedachten te verbinden met die van een andere auteur die mij dierbaar is, maar over wie Arnold Burms bij mijn weten nooit geschreven heeft: Friedrich Nietzsche. De titel en de thematiek van deze tekst van Arnold Burms zijn ook op een andere manier karakteristiek voor de persoon van de auteur. Ik ken niemand wiens glimlach vaak zozeer lijkt op een grimlach als die van Arnold Burms, niemand ook wiens welwillende betrokkenheid op de ander zozeer doortrokken lijkt te zijn van een diepe melancholie. De tekst van zijn hand die ik als uitgangspunt neem, een paper gepresenteerd op een conferentie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in oktober 2010, heeft als titel Transcendentie en chaos en verbindt de notie transcendentie met het verlangen naar betekenis en de angst voor ‘de chaos waarheen alle betekenis uiteindelijk tendeert’.
 239,80 Kb
 
Recentste uitgave
23 (2013) 3
Voorwoord
(Jelle Zeedijk)
Giorgio Agamben. Kritiek en engagement
(Stéphane Symons)
Kapitalisme als religie
(Giorgio Agamben)
It’s the economy, stupid! Over neoliberalisme, vermarkting en het goede leven
(Bart Engelen)
Wat is de panda u waard? Over Bas Harings boek ‘Plastic Panda’s’
(Glenn Deliège)
Network. De (on)mogelijkheid van verzet
(Thomas Decreus)
Wanneer de zondvloed terugtrekt. Een bond van financieel wakkere burgers
(Jos Leys)
Mededelingen
( Metaforum)
Boekbesprekingen
(reviewers )
       
 
 
Terug  naar  Ethische Perspectievencontact© 2014 - Ethische Perspectieven - p/a Damiaanplein 9 bus 5306 - 3000 Leuven - Telefoon 0032 (0)16/32.38.29