23-07-2014
Ethische Perspectieven
  www.ethics.be
Over ons ....
Contacteer ons ...
Over deze website...
 Ethische Perspectieven, het driemaandelijks tijdschrift van het Overlegcentrum voor Ethiek
 
  Startpagina
  Redactieraad
  Abonnementen
  Alle uitgaven
  Redactionele richtlijnen
 

 
Ethics.be
 
Selectie beschikbare artikelen
 Onmenselijk geciviliseerd. Kritiek en gruwel volgens Saskia Sassen
Annelies Decat (2012)
 Louis Meert lezing op 16 en 17 maart 2009
Veerle Achten (2008)
 Moreel actorschap en subjectiviteit een een technologische cultuur
Peter-Paul Verbeek (2006)
 Centrum voor Bio-Medische Ethiek en Recht - KU Leuven : 'Het geknakte riet niet breken : Ethische reflecties rond prenatale diagnostiek en selectieve abortus'
Carlo Loots (1998)
 Enkele persoonlijke bedenkingen bij recente evoluties in dierenwelzijn en rentmeesterschap bij landbouwhuisdieren
Hervé Michels (2010)
 Centrum voor Ethiek Katholieke Universiteit Nijmegen : 'Te radicale techniek-kritiek'
Jacob Gruppelaar (1995)
 AANWINSTEN 2001 CBMER
(2001)
 
Ethische Perspectieven
September - Nummer : 3/2011
Tragische troost. Over soorten van transcendentie
Paul Van Tongeren
   Pagina : 223 - 229
 
Het oeuvre van Arnold Burms bestaat zonder uitzondering uit pareltjes van diepgang en originaliteit. Langzamerhand is een indrukwekkend parelsnoer ontstaan dat – zoals bij dat soort sieraden het geval is – laat zien hoezeer de schakels gelijk zijn aan elkaar, zonder dat dit afbreuk doet aan het effect van het geheel, integendeel. Bovendien hebben zijn teksten – net als parels – enerzijds niets anders nodig dan zichzelf om genoten te kunnen worden, maar anderzijds maken ze vruchtbare combinaties mogelijk met allerlei stijlen van (kleden of) denken. In deze bijdrage neem ik een van zijn meest recente teksten als uitgangspunt en probeer ik zijn gedachten te verbinden met die van een andere auteur die mij dierbaar is, maar over wie Arnold Burms bij mijn weten nooit geschreven heeft: Friedrich Nietzsche. De titel en de thematiek van deze tekst van Arnold Burms zijn ook op een andere manier karakteristiek voor de persoon van de auteur. Ik ken niemand wiens glimlach vaak zozeer lijkt op een grimlach als die van Arnold Burms, niemand ook wiens welwillende betrokkenheid op de ander zozeer doortrokken lijkt te zijn van een diepe melancholie. De tekst van zijn hand die ik als uitgangspunt neem, een paper gepresenteerd op een conferentie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in oktober 2010, heeft als titel Transcendentie en chaos en verbindt de notie transcendentie met het verlangen naar betekenis en de angst voor ‘de chaos waarheen alle betekenis uiteindelijk tendeert’.
 239,80 Kb
 
Recentste uitgave
24 (2014) 1
Voorwoord
(Jelle Zeedijk)
Het 'boerkaverbod' in België
(Eva Brems)
Over Huntington's 'Clash of Civilizations'
(Simon Vincken)
Is een 'moderne' islamitische pedagogiek mogelijk?
(Hans Van Crombrugge)
Onmaatschappelijke maatschappelijkheid. Over het mensbeeld achter de mensenrechten
(Thomas Mertens)
De euthanasiewet en de paradox van de ultieme zelfbeschikking. Een medisch-ethische reflectie.
(Georges Casteur)
Debating multiculturalism - debat met Eva Brems
( Hollands College)
Icuro, Koepel van Vlaamse Ziekenhuizen met Publieke Partners: Ethiek in de kliniek
(Stefan Van Roey)
       
 
 
Terug  naar  Ethische Perspectievencontact© 2014 - Ethische Perspectieven - p/a Damiaanplein 9 bus 5306 - 3000 Leuven - Telefoon 0032 (0)16/32.38.29