24-04-2014
Ethische Perspectieven
  www.ethics.be
Over ons ....
Contacteer ons ...
Over deze website...
 Ethische Perspectieven, het driemaandelijks tijdschrift van het Overlegcentrum voor Ethiek
 
  Startpagina
  Redactieraad
  Abonnementen
  Alle uitgaven
  Redactionele richtlijnen
 

 
Ethics.be
 
Selectie beschikbare artikelen
 Het Syrische volk is één. De nood aan dialoog en verzoening in een verscheurd land
Paolo Dall’Oglio (2012)
 Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte - KU Leuven : 'Het onmenselijke' - Uitgebreide bespreking van Jean-François Lyotard, "Het onmenselijke. Causerieën over de tijd."
Donald Loose (1993)
 De Belgische embryowet
Bart Hansen (2004)
 Centrum voor Economie en Ethiek - KU Leuven : '"La socialité de l'argent." Een ethische visie over economie, ondernemen en geld
Roger Burggraeve (1997)
 Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte - KU Leuven : 'Wachten op ethiek'
Bart Raymaekers (1993)
 Centrum voor Bio-Medische Ethiek en Recht - KU Leuven : 'Norman Ford over het menselijk embryo'
Luc Fonteyn (1992)
 Woord vooraf: Origineel zijn zoals dat volgens de groep hoort
Bart Pattyn (2004)
 
Ethische Perspectieven
December - Nummer : 4/1993
Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte : 'Soren Kierkegaard over de liefde'
Johan Taels
   Pagina : 226 - 228
  Zoals bekend is Kierkegaard een complex en moeilijk te doorgronden auteur. De ongewoon doordachte en misleidende vorm van zijn geschriften, het vernuftige en ironische gebruik van pseudoniemen, de veelvuldig gehanteerde techniek van dubbele bodems en Chinese dozen, hebben al menig lezer en interpreet in de war gebracht. Desondanks kan over het uitgangspunten de grondgedachte van zijn oeuvre nauwelijks enige twijfel bestaan. Als een natuurlijk en onmiddellijk (esthetisch) wezen, zo luidt zijn centrale intuïtie, zit de mens verstrikt in een zinsbedrog; in de illusie namelijk dat hij van nature uit thuis is in het eigen huis.

Zo beeldt hij zich in dat hij als een voltooid en autonoom ik in onmiddellijk contact staat met zichzelf, de wereld en de anderen; en dat hij het goede in alle directheid als iets externs zou kunnen denken, grijpen en institutionaliseren. Maar het tegendeel is waar. De concrete werkelijkheid van het zelf is helemaal niet onmiddellijk gegeven of direct toegankelijk; zij is zelfs uiterst weerbarstig. In feite leidt de onmiddellijke mens dan ook een abstract bestaan, ver van zichzelf: 'hij leeft in verhouding tot het eigen zelf alsof hij voortdurend onderweg en nooit thuis is.'
 61,36 Kb
 
Recentste uitgave
23 (2013) 3
Voorwoord
(Jelle Zeedijk)
Giorgio Agamben. Kritiek en engagement
(Stéphane Symons)
Kapitalisme als religie
(Giorgio Agamben)
It’s the economy, stupid! Over neoliberalisme, vermarkting en het goede leven
(Bart Engelen)
Wat is de panda u waard? Over Bas Harings boek ‘Plastic Panda’s’
(Glenn Deliège)
Network. De (on)mogelijkheid van verzet
(Thomas Decreus)
Wanneer de zondvloed terugtrekt. Een bond van financieel wakkere burgers
(Jos Leys)
Mededelingen
( Metaforum)
Boekbesprekingen
(reviewers )
       
 
 
Terug  naar  Ethische Perspectievencontact© 2014 - Ethische Perspectieven - p/a Damiaanplein 9 bus 5306 - 3000 Leuven - Telefoon 0032 (0)16/32.38.29