25-07-2014
Ethische Perspectieven
  www.ethics.be
Over ons ....
Contacteer ons ...
Over deze website...
 Ethische Perspectieven, het driemaandelijks tijdschrift van het Overlegcentrum voor Ethiek
 
  Startpagina
  Redactieraad
  Abonnementen
  Alle uitgaven
  Redactionele richtlijnen
 

 
Ethics.be
 
Selectie beschikbare artikelen
 Competentiegericht onderwijs: voor wie? Over de ‘kapitalistische’ ethiek van het lerende individu
Jan Masschelein (2007)
 Woord vooraf : 'Ethisch divertimento, niettemin ernstig'
Guido Maertens (1995)
 Does It Take Two to Tango? Dick Swaab en Herman van Praag over de ziel en/of het brein
Jens De Vleminck (2012)
 De spanning tussen empirische en normatieve benaderingen in de bio-ethiek: De opkomst van de emprische wending in de bio-ethiek
Pascal Borry (2004)
 Letteren en Ethiek Jan Baetens, Tom Verschaffel & Ortwin de Graef
Jan Baetens (1998)
 Hoger Instituur voor Wijsbegeerte - KU Leuven : 'De omschrijving van onszelf'
Bart Pattyn (1996)
 Centrum voor Vredesethiek KU Leuven - 50 jaar mensenrechten
Johan De Tavernier (1998)
 
Ethische Perspectieven
December - Nummer : 4/1993
Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte : 'Soren Kierkegaard over de liefde'
Johan Taels
   Pagina : 226 - 228
  Zoals bekend is Kierkegaard een complex en moeilijk te doorgronden auteur. De ongewoon doordachte en misleidende vorm van zijn geschriften, het vernuftige en ironische gebruik van pseudoniemen, de veelvuldig gehanteerde techniek van dubbele bodems en Chinese dozen, hebben al menig lezer en interpreet in de war gebracht. Desondanks kan over het uitgangspunten de grondgedachte van zijn oeuvre nauwelijks enige twijfel bestaan. Als een natuurlijk en onmiddellijk (esthetisch) wezen, zo luidt zijn centrale intuďtie, zit de mens verstrikt in een zinsbedrog; in de illusie namelijk dat hij van nature uit thuis is in het eigen huis.

Zo beeldt hij zich in dat hij als een voltooid en autonoom ik in onmiddellijk contact staat met zichzelf, de wereld en de anderen; en dat hij het goede in alle directheid als iets externs zou kunnen denken, grijpen en institutionaliseren. Maar het tegendeel is waar. De concrete werkelijkheid van het zelf is helemaal niet onmiddellijk gegeven of direct toegankelijk; zij is zelfs uiterst weerbarstig. In feite leidt de onmiddellijke mens dan ook een abstract bestaan, ver van zichzelf: 'hij leeft in verhouding tot het eigen zelf alsof hij voortdurend onderweg en nooit thuis is.'
 61,36 Kb
 
Recentste uitgave
24 (2014) 1
Voorwoord
(Jelle Zeedijk)
Het 'boerkaverbod' in België
(Eva Brems)
Over Huntington's 'Clash of Civilizations'
(Simon Vincken)
Is een 'moderne' islamitische pedagogiek mogelijk?
(Hans Van Crombrugge)
Onmaatschappelijke maatschappelijkheid. Over het mensbeeld achter de mensenrechten
(Thomas Mertens)
De euthanasiewet en de paradox van de ultieme zelfbeschikking. Een medisch-ethische reflectie.
(Georges Casteur)
Debating multiculturalism - debat met Eva Brems
( Hollands College)
Icuro, Koepel van Vlaamse Ziekenhuizen met Publieke Partners: Ethiek in de kliniek
(Stefan Van Roey)
       
 
 
Terug  naar  Ethische Perspectievencontact© 2014 - Ethische Perspectieven - p/a Damiaanplein 9 bus 5306 - 3000 Leuven - Telefoon 0032 (0)16/32.38.29