20-04-2014
Ethische Perspectieven
  www.ethics.be
Over ons ....
Contacteer ons ...
Over deze website...
 Ethische Perspectieven, het driemaandelijks tijdschrift van het Overlegcentrum voor Ethiek
 
  Startpagina
  Redactieraad
  Abonnementen
  Alle uitgaven
  Redactionele richtlijnen
 

 
Ethics.be
 
Selectie beschikbare artikelen
 Woord vooraf. Perceptie en realiteit
Bart Pattyn (2006)
 Ethiek in de kliniek. Vroegtijdige zorgplanning
Hilde Lamers (2012)
 Extreem Rechts Claude Leforts analyse van de problemen van de democratie
(2000)
 Inhoudstafel 2012
(2012)
 De einder van links: een nanciaanse reflectie over grenzen en mogelijkheden
Pieter Meurs (2012)
 Woord vooraf
various reviewers (1992)
 Verslag Icuro-symposium
Koepel Vlaamse Ziekenhuisen met publieke partners (2011)
 
Ethische Perspectieven
December - Nummer : 4/2004
Van de herkenning van het verschil naar de erkenning van de alteriteit. Een ethische reflectie op de pluralistische interreligieuze dialoog vanuit het denken van Levinas
Marianne Moyaert  
Sofie Veulemans  
   Pagina : 393 - 405
  In een eerste deel van dit artikel lichten de auteurs de fundamentele ideeën van de pluralistische theologie van de interreligieuze dialoog toe. Vervolgens formuleren ze in het tweede deel een kritiek op het pluralisme vanuit het denken van Levinas. Tot slot dalen ze in het derde deel af naar het fundament waarop het huis van de interreligieuze dialoog daadwerkelijk gevestigd is.
 87,03 Kb
 
Recentste uitgave
23 (2013) 3
Voorwoord
(Jelle Zeedijk)
Giorgio Agamben. Kritiek en engagement
(Stéphane Symons)
Kapitalisme als religie
(Giorgio Agamben)
It’s the economy, stupid! Over neoliberalisme, vermarkting en het goede leven
(Bart Engelen)
Wat is de panda u waard? Over Bas Harings boek ‘Plastic Panda’s’
(Glenn Deliège)
Network. De (on)mogelijkheid van verzet
(Thomas Decreus)
Wanneer de zondvloed terugtrekt. Een bond van financieel wakkere burgers
(Jos Leys)
Mededelingen
( Metaforum)
Boekbesprekingen
(reviewers )
       
 
 
Terug  naar  Ethische Perspectievencontact© 2014 - Ethische Perspectieven - p/a Damiaanplein 9 bus 5306 - 3000 Leuven - Telefoon 0032 (0)16/32.38.29