Ethische Perspectieven 11 (2004) 4

Van de herkenning van het verschil naar de erkenning van de alteriteit. Een ethische reflectie op de pluralistische interreligieuze dialoog vanuit het denken van Levinas

Marianne Moyaert  

Sofie Veulemans  


In een eerste deel van dit artikel lichten de auteurs de fundamentele ideeën van de pluralistische theologie van de interreligieuze dialoog toe. Vervolgens formuleren ze in het tweede deel een kritiek op het pluralisme vanuit het denken van Levinas. Tot slot dalen ze in het derde deel af naar het fundament waarop het huis van de interreligieuze dialoog daadwerkelijk gevestigd is.

 Pagina : 393 - 405

Naar  Ethische Perspectieven 4/2004